Wednesday, June 19, 2019
Home Tags Geguritan

Tag: geguritan

Tanpa Daya

Basa lungitmu ngelus pangrasa lan cakrawala kalepyan mega kosihir dadi roti tawar banjur...

Ndak Antu

Dening : Tatiek Kalingga/ djakalodang.co.id Liwat larikane gurit Ndak suntak rasa Kang tansah gawe lara Gurit perih iki dadi seksi urip Sanajan pait...

Wit Langit Oyoding Segara

Dakjaluk kanthi adreng wit langitKang ngoyod tekan segaraBisa ngeyubi lelakonNalika wong2 wiwit dolanan godhongmuMethik kembang sumpingmu tanpa kendhatKulak tembung adol rasa kamanungsanWit...

Suket Grinting

Daktitipke nafasku seseg ing ledhunge suket grintingKang kumlepat adreng rumambat ing watu karang irengAmrih kasembadan lembuting bun esuk klakon maca kumitire wengi...

Wit Tales

Wit tales kang manglung gunung MenoĊ•eh iku katon ngawe-aweDakjalukaja nglolosi otot balung nalika mendhung tanpa udanCoba cacahna ukegane angin kang kang suwe...