Tuesday, July 16, 2019
Home Tags Lelembut

Tag: lelembut

Dijegal Sing Tunggu Gedhong Kost

Donyane gaib iku ana, sebab Gusti Kang Maha Kuwasa nyipta donya gaib lan nyata. Kanggo saperangan para maos kang ora percaya sumangga,...

Ana Tangis Ing Omah Bubrah

Kahanan kang bakal takbabar iki nyata dudu crita ngayawara.  Sandhing omahku ana omah suwung kang suwene wis kurang...

Mbah Jebeng Kalap Ing Kali Progo

           Crita kang bakal ndakbeberake iki nyata dudu kahanan kang ngayawara. Satemene crita iki wis kelakon puluhan taun kepungkur,...