DJAKA LODANG

Archive for July, 2014

Edisi 2014/XLIV/07
Edisi 2014/XLIV/07
Bookmark and Share
Edisi 2014/XLIV/06
Edisi 2014/XLIV/06
Bookmark and Share
Edisi 2014/XLIV/05
Edisi 2014/XLIV/05
Bookmark and Share
Pengetan Hadeging Praja Kabupaten Gunungkidul
Pengetan Hadeging Praja Kabupaten Gunungkidul
Bookmark and Share

Hadeging Praja Kabupaten Gunungkidul kang kaping 183 dipengeti kanthi upacara ing alun-alun Wonosari dina Selasa Legi tanggal 27 Mei 2014 kepungkur. Para pasarta ngagem busana kejawen gagrag Ngayogyakarta jangkep (surjan lurik) tumrap priya, dene wanita ngagem kebaya. Ing tahun iki pengetan diadani kanthi tema “Semangat Hari Jadi ke-183 Kabupaten Gunungkidul Menjadi Landasan Kebersamaan dan Daya [...]

Saparan Podosoko Ing Magelang
Saparan Podosoko Ing Magelang
Bookmark and Share

Acara Saparan meniko tujuanipun kangge ngungkapaken raos syukur kalian Gusti para petani awit berkah wontenipun toya saking bendungan meniko. Mekaten inti pangandikanipun Edi Wasono, SH  Camat Candimulya, Magelang naliko mandhegani mimpin arak arakan acara Saparan ing Kampung Gledek, Podosoko, Candimulyo, Magelang ( Minggu, 31 Januari 2010).

Pelatihan Budidaya Jamur Merang Di Sleman
Pelatihan Budidaya Jamur Merang Di Sleman
Bookmark and Share

Pelatihan Βudidaya Jamur Merang Kanggo para maos  Djoko Lodang, kang kepengen sinau budidaya jamur merang utawa jamur tiram iso hubungan karo Suharyanto lewat redaksi Djoko Lodang utawa langsung karo Lodha ing tegalsari Sendangrejo Minggir sleman, HP. 081915558884, 082134973280, 081804002980. Wus akeh para sedulur kang padha latihan ing papane. Kepara ora mung sedulur saka yogya wae, [...]

Edisi 2014/XLIV/04
Edisi 2014/XLIV/04
Bookmark and Share
Find Us On Facebook                            Join Our Circle On Google+