DJAKA LODANG

Archive for August, 2014

Padhepokan Seni & Budaya ‘Boediardjo’ Nggelar Wayang Golek Menak lakon ‘Jagad Jabalkap’
Padhepokan Seni & Budaya ‘Boediardjo’ Nggelar Wayang Golek Menak lakon ‘Jagad Jabalkap’
Bookmark and Share

PAGELARAN wayang sing diadani saben wulan ing Padhepokan Seni & Budaya Hotel Pondok Tingal Borobudur, rikala dina Setu Pon tanggal 24 Mei 2014 kepungkur, beda karo adate. Amarga ing wengi kuwi pagelaran  wayang pakeliran padhet nggelar Wayang Golek Menak kanthi dhalang Ki Wido Senoaji saka Kabupaten Kebumen sing mbeber lakon ‘Jagad Jabalkap’. Pagelaran wayang golek [...]

Tradhisi Ceng Beng
Tradhisi Ceng Beng
Bookmark and Share

Cembeng dipigunakake warga Tionghoa kanggo nyembayangake para leluhur kang wis tilar donya. Cembeng diadani ing makam para leluhur kang wis diresiki sadurunge. Riyaya Cembeng diadani saben tanggal 4 utawa 5 April saben taune. Cembeng asale saka tembung Ceng Beng (basa Hok Kian) utawa Qing Ming (basa Mandarin). Tembung Qing Ming tegese langit padhang, resik, lan [...]

Edisi 2014/XLIV/10
Edisi 2014/XLIV/10
Bookmark and Share
Edisi 2014/XLIV/08-09
Edisi 2014/XLIV/08-09
Bookmark and Share
Find Us On Facebook                            Join Our Circle On Google+