DJAKA LODANG

Archive for August, 2015

Ruwat Rawat Borobudur ke XII – 2015
Ruwat Rawat Borobudur ke XII – 2015
Bookmark and Share

“PUSAKA BUDAYA UNTUK ANAK BANGSA“ CANDHI BOROBUDUR mujudake situs sejarah peradaban. Nanging laras karo mekar ngrembakane jaman, jejere Candhi Borobudur sing dadi objek pariwisata wis adoh ninggalake budaya masarakat sakubenge. Masarakat ing sakubenge Candhi Borobudur sing sadurunge wis duwe adat, tradhisi lan kabudayan, saiki wis wiwit ilang. Masarakat ora mangerteni maneh lan ora kenal karo [...]

Edisi 2015/XLIII/10
Edisi 2015/XLIII/10
Bookmark and Share
Edisi 2015/XLIII/09
Edisi 2015/XLIII/09
Bookmark and Share
Edisi 2015/XLIII/07&08
Edisi 2015/XLIII/07&08
Bookmark and Share
Edisi 2015/XLIII/50
Edisi 2015/XLIII/50
Bookmark and Share
Find Us On Facebook                            Join Our Circle On Google+