DJAKA LODANG

Berita

Ruwat Rawat Borobudur ke XII – 2015
Ruwat Rawat Borobudur ke XII – 2015
Bookmark and Share

“PUSAKA BUDAYA UNTUK ANAK BANGSA“ CANDHI BOROBUDUR mujudake situs sejarah peradaban. Nanging laras karo mekar ngrembakane jaman, jejere Candhi Borobudur sing dadi objek pariwisata wis adoh ninggalake budaya masarakat sakubenge. Masarakat ing sakubenge Candhi Borobudur sing sadurunge wis duwe adat, tradhisi lan kabudayan, saiki wis wiwit ilang. Masarakat ora mangerteni maneh lan ora kenal karo [...]

Padhepokan Seni & Budaya ‘Boediardjo’ Nggelar Wayang Golek Menak lakon ‘Jagad Jabalkap’
Padhepokan Seni & Budaya ‘Boediardjo’ Nggelar Wayang Golek Menak lakon ‘Jagad Jabalkap’
Bookmark and Share

PAGELARAN wayang sing diadani saben wulan ing Padhepokan Seni & Budaya Hotel Pondok Tingal Borobudur, rikala dina Setu Pon tanggal 24 Mei 2014 kepungkur, beda karo adate. Amarga ing wengi kuwi pagelaran  wayang pakeliran padhet nggelar Wayang Golek Menak kanthi dhalang Ki Wido Senoaji saka Kabupaten Kebumen sing mbeber lakon ‘Jagad Jabalkap’. Pagelaran wayang golek [...]

Tradhisi Ceng Beng
Tradhisi Ceng Beng
Bookmark and Share

Cembeng dipigunakake warga Tionghoa kanggo nyembayangake para leluhur kang wis tilar donya. Cembeng diadani ing makam para leluhur kang wis diresiki sadurunge. Riyaya Cembeng diadani saben tanggal 4 utawa 5 April saben taune. Cembeng asale saka tembung Ceng Beng (basa Hok Kian) utawa Qing Ming (basa Mandarin). Tembung Qing Ming tegese langit padhang, resik, lan [...]

Pengetan Hadeging Praja Kabupaten Gunungkidul
Pengetan Hadeging Praja Kabupaten Gunungkidul
Bookmark and Share

Hadeging Praja Kabupaten Gunungkidul kang kaping 183 dipengeti kanthi upacara ing alun-alun Wonosari dina Selasa Legi tanggal 27 Mei 2014 kepungkur. Para pasarta ngagem busana kejawen gagrag Ngayogyakarta jangkep (surjan lurik) tumrap priya, dene wanita ngagem kebaya. Ing tahun iki pengetan diadani kanthi tema “Semangat Hari Jadi ke-183 Kabupaten Gunungkidul Menjadi Landasan Kebersamaan dan Daya [...]

Saparan Podosoko Ing Magelang
Saparan Podosoko Ing Magelang
Bookmark and Share

Acara Saparan meniko tujuanipun kangge ngungkapaken raos syukur kalian Gusti para petani awit berkah wontenipun toya saking bendungan meniko. Mekaten inti pangandikanipun Edi Wasono, SH  Camat Candimulya, Magelang naliko mandhegani mimpin arak arakan acara Saparan ing Kampung Gledek, Podosoko, Candimulyo, Magelang ( Minggu, 31 Januari 2010).

Pelatihan Budidaya Jamur Merang Di Sleman
Pelatihan Budidaya Jamur Merang Di Sleman
Bookmark and Share

Pelatihan Βudidaya Jamur Merang Kanggo para maos  Djoko Lodang, kang kepengen sinau budidaya jamur merang utawa jamur tiram iso hubungan karo Suharyanto lewat redaksi Djoko Lodang utawa langsung karo Lodha ing tegalsari Sendangrejo Minggir sleman, HP. 081915558884, 082134973280, 081804002980. Wus akeh para sedulur kang padha latihan ing papane. Kepara ora mung sedulur saka yogya wae, [...]

Gelar World Cup, Penerbangan di Brasil Padat
Gelar World Cup, Penerbangan di Brasil Padat
Bookmark and Share

JAKARTA – Pada hari pertama turnamen World Cup 2014 Brasil digelar, sekira 83 persen dari 108.000 landing dan take off di Brasil sudah di booking selama 45 hari ke depan. Demikian menurut AirForce Department Airspace Control, dilansir oleh CNBC, Rabu (18/6/2014).

Bangun Depot BBM, Pertamina Siapkan USD130 Juta
Bangun Depot BBM, Pertamina Siapkan USD130 Juta
Bookmark and Share

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) bertekad untuk tetap mempertahankan peran dan posisinya sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional sekaligus memantapkan bisnis hilir sebagai profit center. Untuk itu Pertamina berencana membangun storage Bahan Bakar Minyak (BBM).

Debat Presiden 2014
Debat Presiden 2014
Bookmark and Share

 Jakarta (ANTARA News) – Debat calon presiden putaran kedua telah menunjukkan kelas dan kualitas kedua capres. Kelas dan kualitas capres tersebut antara lain dapat dilihat dari materi yang disampaikan dan retorika yang digunakan.

Find Us On Facebook                            Join Our Circle On Google+