DJAKA LODANG

Pelatihan Budidaya Jamur Merang Di Sleman

Bookmark and Share
Bp. Suharyanto dan keluarga

Bp. Suharyanto dan keluarga

Pelatihan Βudidaya Jamur Merang

Kanggo para maos  Djoko Lodang, kang kepengen sinau budidaya jamur merang utawa jamur tiram iso hubungan karo Suharyanto lewat redaksi Djoko Lodang utawa langsung karo Lodha ing tegalsari Sendangrejo Minggir sleman, HP. 081915558884, 082134973280, 081804002980. Wus akeh para sedulur kang padha latihan ing papane. Kepara ora mung sedulur saka yogya wae, ananging sedulur saka manca negara, kayata Pilipina, singapura lan Timor Timur uga wus nate latihan budidaya jamur ana ing papane. Lodha seneng banget menawa ana sedulur saka tlatah pradesan kang duwe krentek sinau jamur ana panggonane, bakal  digratiske amarga piyambakake duweni panggagas kanggo ningkatake wulu wedal ing tlatah padesan.

Kanggo  mujudake panjangkane piyambake ngedekake Yayasan Komunitas Desa Mandiri. Lewat yayasan iki para petani dikumpulke supaya iso mbudidaya majukake para kadang pradesan ing babakan tetanen khususe budidaya jamur. Saiki udara kara telungpuluhan sedulur melu nggabung ing lembagane kanthi ngedekake Kelompok Petani Jamur Rejeki.Sedulur kang padha dadi anggotane ora mung saka tlatah Minggir wae ananging  malah saka adoh omahe kayata saka Boro lan Semaken Kulon Progo, saka Ngluwar Magelang lan saka Bumijo, Yogyakarta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Find Us On Facebook                            Join Our Circle On Google+