DJAKA LODANG

Saparan Podosoko Ing Magelang

Bookmark and Share
Arak-arakan tumuju bendungan Kali Anggas (Foto Haryanto)

Arak-arakan tumuju bendungan Kali Anggas (Foto Haryanto)

Acara Saparan meniko tujuanipun kangge ngungkapaken raos syukur kalian Gusti para petani awit berkah wontenipun toya saking bendungan meniko. Mekaten inti pangandikanipun Edi Wasono, SH  Camat Candimulya, Magelang naliko mandhegani mimpin arak arakan acara Saparan ing Kampung Gledek, Podosoko, Candimulyo, Magelang ( Minggu, 31 Januari 2010).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Find Us On Facebook                            Join Our Circle On Google+