DJAKA LODANG

Pengetan Hadeging Praja Kabupaten Gunungkidul

Bookmark and Share
Sri Sultan Hamengku Buwono Nalika ngrawuhi pengetan hadeging Praja Kabupaten Gunungkidul (Foto: Eswe Sidi)

Sri Sultan Hamengku Buwono Nalika ngrawuhi pengetan hadeging Praja Kabupaten Gunungkidul (Foto: Eswe Sidi)

Hadeging Praja Kabupaten Gunungkidul kang kaping 183 dipengeti kanthi upacara ing alun-alun Wonosari dina Selasa Legi tanggal 27 Mei 2014 kepungkur. Para pasarta ngagem busana kejawen gagrag Ngayogyakarta jangkep (surjan lurik) tumrap priya, dene wanita ngagem kebaya.

Ing tahun iki pengetan diadani kanthi tema “Semangat Hari Jadi ke-183 Kabupaten Gunungkidul Menjadi Landasan Kebersamaan dan Daya Kreativitas Menuju Gunungkidul Bhumikarta”. Pawarta candhake saget kawaos ing DL 05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Find Us On Facebook                            Join Our Circle On Google+